MENÜ

Kongre Bilimsel Programı Yayınlanmıştır

Kongre Bilimsel Programı Yayınlanmıştır

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

 Kongremizde gönderilen bildiriler sözel ve poster bildiri olarak sunulacaktır.

 

SÖZEL BİLDİRİLER

 • Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.
 • Sözlü bildiriler, 12 (oniki) dakika sunumu takiben 3 (üç) dakika tartışma süresi olacak şekilde sunulmalıdır.
 • Bildiriler power point programı kullanılarak sunulacaktır.
 • Sunum dosyaları oturum başlamadan önce salonlarda görevli ilgili kişilere sunumdan en geç 30 dk. önce teslim edilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.
 • Sunumlar Türkçe ya da İngilizce yapılabilir. Sunumlarda amaç, materyal ve yöntemden hızlı biçimde bahsedilmeli sunumun önemli bir kısmı bulgular, sonuç ve tartışmaya ayırılmalıdır.
 • Sunumlar görsel öğelerle de desteklenmelidir.
 • Sunumlar sempozyum programına uygun olarak yapılacaktır.
 • Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.

 

 POSTER BİLDİRİLER

 • Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.
 • Posterler 70 x 100 cm ebatından büyük olmamalıdır.
 • Kongre ve kurum logoları, posterin sağ veya sol köşesinde yer almalıdır.
 • Poster başlığı 48 punto (yada biraz daha büyük) yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Poster başlığının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Yazar Ad(lar)ı 36 punto (yada biraz daha büyük) yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Yazar adres(ler)i 36 punto (yada biraz daha büyük) yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
 • Metin başlıkları 24 punto (yada biraz daha büyük) yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Metin 24 punto (yada biraz daha büyük) yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Kaynaklara metin içinde isim ve yıl ile atıf yapılmalı ve kaynakça bölümünde yer verilmelidir.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara sunumu yapacak araştırmacı tarafından asılacaktır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

 

Eskişehir Web Tasarım