MENÜ

Kongre Bilimsel Programı Yayınlanmıştır

Kongre Bilimsel Programı Yayınlanmıştır

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi:

11-13 Mayıs  2022 


Kongre Yeri:

Kongre Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır.


 Kongre Teması:

Beklenmedik Durumlarda Egzersiz ve Spor Psikolojisi


Kongre Dili:

Kongre  resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yabancı konuşmacıların konuşmalarında İngilizce-Türkçe eş zamanlı çeviri yapılacaktır.


Düzenleyenler:

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği


 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLER
 
VI. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi'nde bildiriler SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ şeklinde sunulacaktır. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri özetleri kongre özet kitabında yer alacaktır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.
 
 
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından çift taraflı kör hakemlik (blind-review) ilkesiyle yapılacaktır. 
 
 
KABUL - RED YANITLARI

Bilim Kurulu ve konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / red mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözel bildiri / poster bildiri) kongrenin başlangıç gününden 1 ay öncesine dek tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

Bildiri sunum programı ve poster numaraları kabul tarihlerinden sonra 1 hafta içinde web sitesinde ilan edilir ve bildiri sahibine toplu mail ile bildirilir.
Power point formatı ile hazırlanmış olan sunumunuzu, sunum saatinizden en az yarım saat önce teknik masaya teslim etmeniz gereklidir.

 

Bildirilerin Dergilerde Yayımlanması Süreci Hakkında Bilgi

Kongremizde sunulmuş bildiriler, bildiri sahiplerinin istekleri doğrultusunda dergi makalesi olarak değerlendirmeye alınabilirler. Yayımlanacak bildiri yoğunluğuna göre gerekli hâllerde “özel sayı” gerekirse “sunulduğu kongre açıkça belirtilecek şekilde” yayım sırasına göre ilk baskıda yer alabileceklerdir.Dergi makalesi olarak yayımlanması talep edilen tüm bildirilerin yayım süreçleri, “seçilen akademik derginin belirlediği kurallar ve kriterler çerçevesinde” yürütülecektir. Aşağıda adları verilen dergilerden “yalnızca bir tanesi” tercih edilebilir. Bildirilerin dergi makalesi olarak yayımlanması süreci için Kongremiz tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bildirilerin yayımlanıp yayımlanmayacağına seçilen derginin Hakem/Editör Kurulu tarafından karar verilir.

 

ANLAŞMALI DERGİLER

Bildiriler Tam Metin olarak Akdeniz Spor Bilimleri Dergisinde  yayınlanacaktır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbid

 
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Bilim Kurulu oylaması sonucunda netleşecek olan VI. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi’sinin ilk 3 derece almış sözel bildiri sahiplerine (kongreye katılan ve çalışma sahibi olan kişi)  SÖZEL BLDİRİ ödülü aldığına dair belge verilecektir.
 

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınız için Kongre Bilim Kurulu (espkongre@gmail.com) ile irtibata geçebilirsiniz.

Eskişehir Web Tasarım