MENÜ

Kongre Bilimsel Programı Yayınlanmıştır

Kongre Bilimsel Programı Yayınlanmıştır

ANA KONULAR

Egzersiz Psikolojisi

(Egzersiz ve Psikolojik Zindelik, Egzersiz Bağlılığı, Egzersiz Bağımlılığı, Egzersiz ve Güdülenme, Egzersiz Davranışı Değerlendirme Stratejileri)


 Spor Psikolojisi

(Kişilik, Güdülenme, Kaygı ve Stress, Grup Dinamiği, Sporda Karakter Gelişimi, Antrenör ve Sporcu İletişimi)


Uygulamalı Spor Psikolojisi

(Zihinsel Antrenman, Tükenmişlik, Spordan Ayrılma, İmgeleme, Sakatlıklarla Başetme, Stres ve Kaygı Kontrolü, Hedef Belirleme, Odaklanma, Duygu Düzenleme ve Yeniden Çerçeveleme Çalışmaları, Sporda NLP)


Egzersiz ve Spor Psikolojisinde Ölçme ve Değerlendirme

(Ölçme değerlendirme kapsamında zihinsel-psikolojik becerileri ölçmeyi amaçlayan uygulamalar, Dikkat ve Odaklanma Testleri, Motivasyon (Güdülenme) Testleri, Zihinde Canlandırma Testleri, Optimal Performans Testleri)


Motor Öğrenme ve Kontrol

(Motor Öğrenme –  Harekette meydana gelen değişiklikleri (Beceri Öğrenimi), Motor Gelişim – Beceri gelişimi ve yaş ilişkisi (Psikomotor Gelişim), Motor Kontrol – Merkezi sinir sisteminin kas ve eklem hareketleri arasındaki ilişki)


Diğer

Spor Bilimlerinin diğer alanlarındaki bildiriler

Eskişehir Web Tasarım